A E DINI ÇKA I THA ALLAHU (Xh.Sh.) MUSËS (A.S.) ?

0
297

Musa (a.s.) e pyeti Allahun të Lartësuar:
“O Allah! Ti më ke nderuar të flas pa perde me Ty, a ke nderuar dikë tjetër kështu? ”
Allahu i lartësuar tha:
“O Musa, në kohën e fundit Unë do të dërgoj një umet, i cili do të jetë umet i Muhamedit, ai umet do të mbetet me buzë të thara e me gjuhë të etura, me trupat e tyre të dobësuar, sytë e tyre të lodhur, me mëlçitë e zbrazura, stomaku i tyre është i uritur; do të më drejtohen Mua me lutje – ata do të jenë shumë më afër Meje se sa ti o Musa. Në kohën kur ti flet me Mua mes teje dhe Meje janë 70000 perde, por në kohën i iftarit, mes Meje dhe agjëruesve të umetit të Muhamedit nuk do të jetë as edhe një perde e vetme. O Musa, Unë kam marrë përgjegjësinë mbi Vete se në kohën e iftarit kurrë nuk do t’ia refuzoj lutjet njeriut që është agjërueshëm.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve − 10 =